Tuì káu 0 kàu 15 ê Lām-cha̍p koan-sò͘

Lām-cha̍p koan-sò͘ (濫摻 關數, Eng-gí: hash function) sī chí chi̍t lūi ē-tàng kā chi̍t cho͘ it-tēng tōa-sió ê chu-liāu tùi-èng (map) ji̍p kò͘-tēng tōa-sió ê chu-liāu ê koan-sò͘.