Lō͘-se-a Lōe-chiàn

Lō͘-se-a Lōe-chiàn sī 1917 nî 11 goe̍h kàu 1922 nî 10 goe̍h kî-kan, chū Lō͘-se-a Kek-bēng khai-sí liāu-āu tī chêng Lō͘-se-a Tè-kok ê chi̍t kái chiàn-sū.