Lūi-pia̍t:1314 nî chhut-sì

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1314 nî chhut-sì

Tī lūi-pia̍t "1314 nî chhut-sì" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.