Lūi-pia̍t:1755 nî kho-ha̍k

1750 · 1751 · 1752 · 1753 · 1754 · 1755 · 1756 · 1757 · 1758 · 1759 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1755 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1755 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.