Lūi-pia̍t:1945 nî kòe-sin

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1945 nî kòe-sin

Tī "1945 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 11 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 11 ia̍h.