Lūi-pia̍t:2000 nî chhut-sì

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:2000 nî chhut-sì

Tī "2000 nî chhut-sì" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 13 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 13 ia̍h.