Lūi-pia̍t:363 nî kòe-sin

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:363 nî kòe-sin

363 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 363 nî chhut-sì.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."