Lūi-pia̍t:Alapek kiàn-tio̍k

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Arabic architecture

Tī "Alapek kiàn-tio̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.