Lūi-pia̍t:Baltimore Orioles

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Baltimore Orioles.
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Baltimore Orioles

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

Tī "Baltimore Orioles" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.