Lūi-pia̍t:Lō͘-se-a ê kong-si

(Tùi Lūi-pia̍t:Gôlôsu kong-si choán--lâi)
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Companies of Russia

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.