Lūi-pia̍t:Iông-liû

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī iûⁿ-lâu.
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Iûⁿ-lâu

Hái-iûⁿ主題 Hái-iûⁿ chú-tê thâu-ia̍h

Tī "Iông-liû" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.