Lūi-pia̍t:Kluczbork Kūn ê chng-thâu

Tī "Kluczbork Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 83 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 83 ia̍h.