Lūi-pia̍t:Magellan hái-kiap

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Strait of Magellan

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Strait of Magellan.

Tī "Magellan hái-kiap" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.