Lūi-pia̍t:Mississippi ê kūn

Tī "Mississippi ê kūn" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 82 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 82 ia̍h.