Lūi-pia̍t:Sin-pak-chhī ê iā-chhī

Tī "Sin-pak-chhī ê iā-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.