Lūi-pia̍t:Tâi-oân ê gē-su̍t cho͘-chit

Tī "Tâi-oân ê gē-su̍t cho͘-chit" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.