Lūi-pia̍t:Tâi-oân ê tiān-iáⁿ-īⁿ

Tī "Tâi-oân ê tiān-iáⁿ-īⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 9 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 ia̍h.