Lūi-pia̍t:Tē-lí chu-sìn hē-thóng

Tī "Tē-lí chu-sìn hē-thóng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.