Lūi-pia̍t:Thiu-siōng

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Abstraction

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Thiu-siōng.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

L

S