Lūi-pia̍t:Zeeland Séng ê ki-chân chèng-koân

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 13 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 13 lūi.

B

G

H

K

M

N

S

T

V

Tī "Zeeland Séng ê ki-chân chèng-koân" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 13 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 13 ia̍h.