Lao Jîn-bîn Bîn-chú Kiōng-hô-kok
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
Flag of Laos.svg Emblem of Laos.svg
Kî-á Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Laos ê só͘-chāi
Laos ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Vientiane
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 236,800 km² pâi sè-kài tē-84 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Laos chôan-miâ sī Lao Jîn-bîn Bîn-chú Kiōng-hô-kok, Tang-lâm-a ê lāi-lio̍k kok-ka.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái