Leeward Antilles Kûn-tó

(Tùi Leeward Antilles choán--lâi)

Leeward Antilles Kûn-tóCaribe Tē-khu, sī Sió Antilles Kûn-tó ê chi̍t pō͘-hūn.

Leeward Antilles Kûn-tó

Leeward Antilles Kûn-tó ê kok-ka he̍k-chiá tē-khu ū: Aruba (sio̍k Hô-lân Ông-kok), Curaçao (sio̍k Hô-lân Ông-kok), Bonaire (sio̍k Caribe Hô-lân), Venezuela ê liân-pang sio̍k-tē (Las Aves Kûn-tó, Isla Aves, Los Roques Kûn-tó, La Orchila, Blanquilla Tó, Los Hermanos Kûn-tó, Los Testigos Kûn-tó).