Leonhard Paul Euler (1707 nî 4 goe̍h 15 ji̍t – 1783 nî 9 goe̍h 18 ji̍t) sī Sūi-se ê sò͘-ha̍k-ka kiam bu̍t-lí-ha̍k-ka, toā-hūn sî-kan lóng toà tī Lō͘-se-a kap Tek-kok.

Leonhard Euler

Euler tī chin chē hong-bīn lōng ū tiōng-iàu ê kòng-hiàn, chhan-chhiūⁿ bî-chek-hun kap tô͘-lūn. Hiān-tāi sò͘-ha̍k ēng ê su̍t-gí kap hû-hō chin chē lóng sī i ín-chìn--ê, te̍k-piat sī sò͘-ha̍k hun-sek (mathematical analysis), pí-lūn kóng sò͘-ha̍k hâm-sò͘ (mathematical function). I tī le̍k-ha̍k, kng-ha̍k, kap thian-bûn-ha̍k mā ū bē chió sêng-chiū.