Liân-ha̍p-kok Jî-tông Ki-kim-hōe

Liân-ha̍p-kok Jî-tông Ki-kim-hōe (Eng-gí: United Nations Children's Fund). 1946 nî 12-goe̍h 11 iû Liân-ha̍p-kok Chóng-hōe sêng-li̍p, pún-té miâ hō·-chò Liân-ha̍p-kok Kok-chè Jî-tông Kín-kip Ki-kim-hōe (United Nations International Children's Emergency Fund, kán-chheng UNICEF).