List (thiu-siōng data lūi-hêng)

List sī chi̍t khoán thiu-siōng data lūi-hêng, piáu-hiān chò ū sūn-sī thang sǹg ê chi̍t cho͘ ta̍t, jî-chhiá sio-siâng ê ta̍t thang têng-ho̍k chhut-hiān.