Lyme RegisLiân-ha̍p Ông-kok Eng-lân se-lâm-pō͘ Dorset Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu (civil parish).

Lyme Regis
Lyme Regis
—  Bîn-chèng kàu-khu  —
Lyme regis centre arp.jpg
Lyme Regis is located in Dorset
Lyme Regis
Lyme Regis
Lyme Regis tī Dorset ê ūi-tì
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  Eng-lân
Tōa-khu Se-lâm Eng-lân
Kūn Dorset
Bāng-chām http://www.lymeregis.org
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lyme Regis

Pang-bô͘:Dorset ê bîn-chèng kàu-khu