Má Ka-lêng

Má Ka-lêng (馬嘉伶; 1996 nî 12 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì ) sī Ji̍t-pún cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé AKB48 ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tâi-oân Ko-hiông chhut-siⁿ, Tâi-tiong-chhī tōa-hàn. I thong-kòe liáu AKB48 ê Tâi-oân teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p AKB48. Bo̍k-chiân i sī Team B ê tōa-hàn.

Má Ka-lêng
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 馬嘉伶
Lô-má-jī Ma Chia-Ling
Chhiok-hō まちゃりん
Kok-che̍k Flag of the Republic of China.svg Tâi-oân
Kò͘-hiong Flag of the Republic of China.svg Tâi-oânTâi-tiong-chhī
Chhut-sì 1996-nî 12-goe̍h 21-ji̍t 1996-12-21(24-hòe)
Flag of the Republic of China.svg Tâi-oân Ko-hiông
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan AKB48

Keng-le̍k修改

Má Ka-lêng cha̍p-sì hòe ê sî-chūn khai-sí jia̍t-ài AKB48. Khoàⁿ-kìⁿ in ūi Tang-ji̍t-pún tōa-tē-tāng chín-chai koa-bú, i sim-lāi sán-seng chiâⁿ-chò gē-jîn ê siūⁿ-hoat. I chhì-kòe kóng-kò kap model teng-soán, put-kò la̍k-kái lóng sit-pāi. Chòe-āu i kap i-ê chí-mōe chham-ka AKB48 Tâi-oân teng-soán oa̍h-tāng, sêng-kong ji̍p-soán.