Mí-so͘h[1] (Ji̍t-pún-gí: 味噌 miso), mā hō-chò tāu-chiùⁿ (豆醬), sī chi̍t chióng Ji̍t-pún ê hoat-kàⁿ si̍t-phín, it-poaⁿ ēng chò tiâu-bī-liāu ia̍h sī chú chò thng, kiò chò mi-só͘-sí-luh.

Miso

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教學國際學術研討會.