Málâisea hêng

(Tùi Malaysia hêng choán--lâi)

Málâisea hîng (eng-gí: Malaysian plover; ha̍k-miâ: Charadrius peronii; hàn-jī: 馬來西亞鴴) sī tsi̍t-tsióng sió-hîng (tāi-iok 35–42 g) ê sia̍p-khîm-luī (wader). Tshe-hioh teh Tang-lâm-a ê hái-poo ia̍h-sī iâm-guân (iâm-puâñ, iâm-than) tíng-kuân.

Málâisea hîng
(Charadrius peronii)
Charadrius peronii - Laem Pak Bia.jpg
Kang-hîng
Charadrius peronii - Laem Phak Bia.jpg
-hîng
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Charadriiformes
Kho: Charadriidae
Sio̍k: Charadrius
Chéng:
C. peronii
Ha̍k-miâ
Charadrius peronii
Schlegel, 1865

Tsù-káiSiu-kái

  1. 指令碼錯誤:沒有「cite iucn」這個模組。

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái