Matuyama-chhī

(Tùi Matsuyama-chhī choán--lâi)

Matuyama-chhī (松山市; Matuyama-si) sī Ji̍t-pún Ehime Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Matuyama-chhī ê ūi-tì

Chhut-miâ ê LângSiu-kái