MindoroHui-li̍p-pin ê chi̍t tè , bīn-chek 10,471 pêng-hong kong-lí, 2015 nî ê sî ū jîn-kháu 1,331,473 lâng. Pún tó óa tī Luzon ê sai-lâm-pêng, Palawan ê tang-pak-pêng, hêng-chèng siōng sī pun chò Occidental Mindoro kap Oriental Mindoro nn̄g ê séng koán-lí.

Só͘-chāi tē-tô͘.