Misima Yukio

Ji̍t-pún chok-ka

Misima Yukio (三島 由紀夫; 1925 nî 1 goe̍h 14 ji̍t1970 nî 11 goe̍h 25 ji̍t) sī Ji̍t-pún chok-ka. Pún-miâ Hiraoka Kimitake (平岡 公威), Misima Yukio sī i ê pit-miâ. Chāi Tang-kiaⁿ chhut-siⁿ. Tī tong-tē tha̍k-chu. I tē-it-pō͘ tiōng-iàu chok-phín sī Siáu-kúi-bīn ê kò-pe̍k (仮面の告白, 1949 nî). I ê sì-pō͘-khek Jiâu-jū chi hái (豊饒の海, 1965 nî–1970 nî) kì-lo̍k Ji̍t-pún 20 sè-kí ê seng-o̍ah kah sū-kiāⁿ. I him-sióng Ji̍t-pún bú-sū-tō ê thôan-thóng, ka-kī mā-sī bú-gē ko-chhiú. 1968 nî chhòng-siat Tún-chi-hōe, ho̍k-heng bú-sū-tō cheng-sîn. Āu-lâi tī 1970 nî chhiat-pak-chū-sat.

Misima Yukio

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Yukio Mishima