MourãoPhû-tô-gâ Évora koān ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).

Mourão
—  Chū-tī-thé  —
Mourão ê kéng-sek
Mourão ê kéng-sek
Mourão ê kî-á
Kî-á
Mourão ê hui-kì
Hui-kì
Mourão ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Mourão ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Phû-tô-gâ
Koān Évora
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 278 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 3,230 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 11.6/km2

Liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Phû-tô-gâ tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.