Mureș Khe sī lâu keng-kòe Romania Alba Koān ê chi̍t-tiâu khe.

Mureș Khe
Kok-ka  Romania
Só͘-chāi Alba Koān


Flag map of Romania.svg Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Romania tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.