Noisseville Chiàn-tò͘

Noisseville Chiàn-tò͘Phó͘-Hoat Chiàn-cheng ê chi̍t kái chiàn-tò͘, hoat-seng tī 1870 nî ê 8 goe̍h 31 kàu 9 goe̍h 1 ji̍t kî-kan. Tong-sî sī Hoat-kok Goân-sè Achille Bazaine siūⁿ-beh tùi Metz Pau-ûi-chiàn tang-tiong phòa-tīn--chhut-lâi, i chhōa chi̍t tūi pō͘-tūi hiòng sai-pak-pêng ê Noisseville chìn-peng, kiat-kó hông phah thè, sún-sit chhiau-kòe 3,000 lâng peng-le̍k.

Phó͘-kok hong-bīn, Friedrich Karl Chhin-ông niá ê kun-tūi sún-sit kha chió, m̄-koh mā kah Hoat-kun chha-put-to.

Chham-chiàu Siu-kái

  • Tony Jaques (2007). "Noiseville | 1870 | Franco-Prussian War". Dictionary of Battles and Sieges: A Guide to 8,500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century. Greenwood Press. ISBN 978-0313335365. 

Wi fi