Nowe Piekuty Kong-siā

Nowe PiekutyPho-lân Podlaskie séng Wysokomazowiecki kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Nowe Piekuty
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Podlaskie
Kūn Wysokomazowiecki
Hêng-chèng
tiong-sim
Nowe Piekuty
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 109 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 3,991 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 36.6/km2

Kīn-oá ê kong-siāSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Chham-oa̍tSiu-kái

Chham-khóSiu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.