Oán-sī[1] (遠視; hyperopia) sī chi̍t chióng ba̍k-chiu ê chèng-thâu.

Oán-sī ê kiáu-chèng

Chham-khó Siu-kái

  1. I-io̍h Chhiú-chheh, Maryknoll, 1975.

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái