O͘-khe

Tâi-oân tiong-pō͘ ê khe-liû

O͘-khe (烏溪) sī Tâi-oân tiong-pō͘ ê chi̍t tiâu khe, i tùi Liông-chéⁿ-khu lâm-pêng chhut hái. I chú-iàu chi-liû ū Bâ-lô-khe, Tāi-lí-khe, siōng-liû sī Pak-káng-khe.