Ossetia-gí (Ossetia-gí: Ирон ӕвзаг, ah-sī Иронау) sio̍k-î Ìn-tō͘-I-lang gí-cho̍k I-lang gí-chi, sī chi̍t-chióng thong-hêng tī Gô-lô-su kah Khiâu-tī-a pian-kài, Ko-ka-soh San-khu ê chi̍t-chióng gí-giân. Bo̍k-chêng sái-ēng jîn-kháu tāi-iok ū gō͘-cha̍p-bān, kî-tiong 60% ki-chū tī Gô-lô-su ê Pak Ossetia, 15% ki-chū tī Khiâu-tī-a ê Lâm Ossetia. Ossetia-gí kah Tati Pho-su-gí kah Talyshi long-sī I-lang gí-chi ê chú-iàu gí-giân, I tī Ko-ka-soh San-khu ū siang-tòng sò͘-liōng ê sái-ēng jîn-kháu. Siong-thôan Ossetia-gí ê khí-gôan î Sarmatia-gí.


Jī-bóSiu-kái

Ossetia-gí chóng-kiōng ū saⁿ-cha̍p-gō͘ ê im-soh: jī-cha̍p-la̍k ê hú-im, chhit-ê bó-im kah nn̄g-ê siang-bó-im. Kó͘-tāi, Ossetia-gí chan-keng chhái-iōng Hi-lia̍p jī-bó peng-siá, hiān-tāi chek sái-ēng chi̍t-thò kái-liông kòe ê Kyril jī-bó. Put-kò Ossetia-gí chiông Thó͘-nī-kî to̍k-li̍p kàu Stalin tī So͘-liân chip-chèng chit-tōaⁿ sî-kan lāi chhái-iōng Thó͘-nī-kî-gí jī-bó lâi su-siá. Ossetia-gí Kyril jī-bó ê te̍k-tiám sī jī-bó ê hun-kang pí Thó͘-nī-kî jī-bó kèng-ka cheng-sè. Kî-tiong siông-iōng ê bó-im jī-bó "ӕ" kèng-sī Ossetia-gí só͘ to̍k-ū.

Kyril jī-bó (chiông 1937-nî khai-sí)Siu-kái

Ossetia-gí jī-bó
А а Ӕ ӕ Б б В в Г г Гъ гъ Д д Дж дж Дз дз Е е (Ё ё) (Ж ж) З з И и Й й
К к Къ къ Л л М м Н н О о П п Пъ пъ Р р С с Т т Тъ тъ У у Ф ф Х х
Хъ хъ Ц ц Цъ цъ Ч ч Чъ чъ (Ш ш) (Щ щ) (Ъ ъ) Ы ы (Ь ь) (Э э) (Ю ю) (Я я)