Publius Ovidius Naso, tī Eng-gí sè-kài it-poaⁿ kiò i Ovid, Hàn-bûn kā hoan-e̍k chò Ò-ûi-tek (奧維德), sī chi̍t ūi Lô-má Augustus thóng-tī sî-tāi ê La-teng-gí si-jîn.

Ovid ê tiau-siōng