Pûi-liāu (肥料) sī thian-jiân ia̍h-sī ha̍p-sêng ê chē chióng si̍t-bu̍t seng-tióng ê pit-iàu êng-ióng goân-sò͘. Chhī-bīn ê pûi-liāu chióng-lūi pah-pah-khóan, chú-iàu ē-ēng hūn-chòe bû-ki pûi-liāu kah iú-ki pûi-liāu nn̄g ê chióng-lūi.

Sin-sek ê ak-pûi ki-hâi.

Siong-koanSiu-kái