Pang-bô͘:Otd/format

[[{{{date}}}]]:


Padlock.svg

Che sī chi̍t-ê ko hong-hiám pang-bô͘. In-ūi ū chōe-chōe ia̍h sú-iōng chi̍t-ê pang-bô͘, taⁿ í-keng khì hō͘ koán-lí-oân pó-hō͘ khí-lâi. Hiān-chāi kan-nā ū chù-chheh ê iōng-chiá ē-ēng pian-chip (pó-hō͘ kì-lio̍k).
Pang-bô͘:Howtoedit

Documentation icon Pang-bô͘ bûn-kiāⁿ[Cha-khòaⁿ] [Siu-kái] [Le̍k-sú] [Thâi-tû]
{{Otd/format
| date = 
| ldate = 
| festival = 
| image = 
| border = 
| wide = 
| year1 = 
| event1 = 
| year2 = 
| event2 = 
| year3 = 
| event3 = 
| year4 = 
| event4 = 
| year5 = 
| event5 = 
}}