Pe̍h-ōe (khu-pia̍t)

(Tùi Pe̍h-ōe (khu-pia̍t-ia̍h) choán--lâi)

Pe̍h-ōe ū khó-lêng sī kóng:

  • Kháu-gí, siong-tùi ēng tī chèng-sek bûn-su ê giân-gí.
  • Hiong-tâm, tē-hng he̍k-chiá sī hui piau-chún-hòa giân-gí.