Pennsylvania Tāi-ha̍k

Pennsylvania Tāi-ha̍k (Eng-bûn: University of Pennsylvania) sī chi̍t keng tiàm tī Bí-kok Pennsylvania Philadelphia ê gián-kiù-hêng su-li̍p tāi-ha̍k.

Pennsylvania Tāi-ha̍k ê hāu-hn̂g