PlayStation 4 (PS4) sī chi̍t hē ka-iōng iû-hì-ki, khai-hoat-chiá sī Sony Interactive Entertainment, 2013 nî 2 goe̍h 20 hoat-piáu, 11 goe̍h 15 tī Pak Bí-chiu chiūⁿ-chhī.

Siong-koan

siu-kái