Phó͘-ló͘-se Ông-kok

(Tùi Preussen Ông-kok choán--lâi)

Phó͘-ló͘-se Ông-kok (普魯西王國, Tek-gí: Königreich Preußen), ia̍h ū kóng Phó͘-kok (普國)[1], Pho͘-lō͘-se-a[2], Pò͘-lō͘-su (布路斯)[3], sī chi̍t-ê German ông-kok, tùi 1701 nî kàu 1918 nî chûn-chāi, sī 1871 nî liáu-āu Deutsch Tè-kok ê chhōa-thâu. Ông-kok ê kok miâ sī tùi Preußen lâi-ê; thóng-tī ông-kok ê tiong-sim sī Brandenburg.

Preußen Ông-kok ê kok-kî.

Chham-khóSiu-kái

  1. Tân Chheng-tiong (1927-02) Chi̍t tih chi̍t tih ê chuí. Kòa-chhài chí.
  2. "Lūn Tek-kok". Tâi-oân Kàu-hōe-pò. 371. 1916. 
  3. John Macgowan (1883). "Prussia". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.