Qaboun (A-la-pek-gí: القابون‎‎) sī Su-lī-a Damascus siâⁿ lāi ê chi̍t khu siā-lí, óa tī chhī-lāi ê tang-pak-pêng 6 kong-lí só͘-chāi. Kun-kù 2004 nî phó͘-cha, pún tē-hng jîn-kháu ū 89,974 lâng. Chū Su-lī-a Lōe-chiàn khai-sí liáu-āu, chia sī hoán-khòng-phài chiàm-niá ê tē-tiám.