Rødding (kàu-khu, Vejen)

RøddingTan-be̍h Vejen chū-tī-chhī lāi ê chi̍t ê kàu-khu (sogn).

Rødding
—  Kàu-khu  —
Rødding ê kéng-sek
Rødding ê kéng-sek
Rødding só͘-chāi tē-tô͘ ê uī-tì
Rødding só͘-chāi tē-tô͘ ê uī-tì
Rødding só͘-chāi tē-tô͘
Kok-ka  Tan-be̍h
Chū-tī-chhī Vejen
Toā-kàu-khu Ribe
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 3,171 lâng