RamadanHoê-kàu ê chi̍t ê hong-sio̍k, it-poaⁿ tī Hoê-kàu Le̍k-hoat tē-9 ê goe̍h (Ramadan goe̍h) chìn-hêng. Àn Quran ê kui-tēng, Muslim tī chia goe̍h chai-kài.

هلال رمضان.jpg