Rasŏn Te̍k-pia̍t-chhī

(Tùi Rasŏn choán--lâi)
Rasŏn Te̍k-pia̍t-chhī

Rasŏn Te̍k-pia̍t-chhī (Tiâu-sián-gí: 라선특별시/羅先特別市) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê 1 ê te̍k-pia̍t-chhī.

Hêng-chèng-khuSiu-kái